SAMMEN ER VI STERKE

SAMFUNNSANSVAR

GI BARN EN TRYGG OPPVEKST

KJÆRLIGHET

GI NOEN VARME & OMTANKE

OMSORG

EN VERDEN FULL AV SPENNENDE KULTURER

RESPEKT

Om Ostra Consult

Ostra Consult AS (Ostra) ble etablert 1. juli 2000 for foredrags- og konsulenttjenester, og etablerervirksomhet for flyktninger og andre grupper med spesielle behov. Selskapets viktigste satsning disse snart 20 årene har imidlertid vært etablering og drift av ulike...

«Nei, her har vi ingen funksjonshemmede»

Ovennevnte var et vanlig svar som ble gitt da FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), i samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan Norge, foretok en kartlegging høsten 2016 av personer med funksjonsnedsettelser og kroniske lidelser i norske asylmottak. Rapporten er...

Ringer i vannet

Ostra Consult AS, som driftsansvarlig for Hobøl asylmottak med tilrettelagt avdeling, ble i 2016 medlem av Ringer i Vannet. Ringer i vannet er NHOs rekrutteringssamarbeid med attføringsbransjen.  Ostra Consult AS har inngått dette samarbeidet med attføringsbedriften...

VI ER PÅ NETT!

Hobøl asylmottak er på nett! Hobøl asylmottak er glad for å kunne presentere vår nye hjemmeside. Formålet er å skape en bedre dialog ved å gi regelmessig informasjon til samarbeidspartnere, naboer og andre om driften ved mottaket og om hvilke grupper beboere som til...

ADRESSE

Ostra Consult AS Hobølveien 100 1827 Hobøl

E-POST

post@ostra.no

TELEFON

69 92 42 22

FAKS

699 24 221

VÅRE MOTTAK:

HOBØL MOTTAK

Hobølveien 100, 1827 Hobøl

699 24 222

post@hobolmottak.no

Alle rettigheter på siden tilhører Ostra Consult AS