Så langt i 2017, dvs. for perioden 1. januar til 1. mai, har 29 personer forsvunnet fra Hobøl mottak. I løpet av 4 måneder har det forsvunnet nesten like mange som for hele 2016. I fjor forsvant 32 personer, mens 44 personer forsvant i 2015.

En forsvinning i UDI-systemet betyr at en person blir borte fra et asylmottak uten varsel eller meddelelse om hvor han eller hun drar eller vil oppholde seg.

Unge afghanere utgjorde den desidert største gruppen beboere som har forsvunnet fra mottaket. Dette dreier seg om beboere som enten selv har oppgitt at de er 18 år eller eldre, eller der UDI ved aldersundersøkelse har fastslått at alder er over 18 år. Det var også to barnefamilier blant de som forsvant. Det var ingen enslige barn eller unge under 18 år blant de som forsvant.

Av de 32 personene som forsvant i 2016, var 22 afghanere. Av 29 personer forsvunnet fra mottaket i i løpet av de 4 første månedene av 2017, er nær halvparten (14) afghanere.  Av øvrige forsvinninger så langt i år er 3 fra Etiopia, 3 fra Somalia, 3 fra Irak, 2 fra Russland, 2 fra Iran, og 2 fra Syria.

Den sannsynlige årsaken til det høye antallet forsvinninger, og spesielt for afghanere, er at et høyt antall afghanere generelt sett gis endelig avslag på deres asylsøknad. Dessuten har mange unge enslige afghanere blitt gitt midlertidig oppholdstillatelse mens de bor i mottak for enslig mindreårige, men denne tillatelsen opphører for de fleste når de fyller 18 år.