Om Ostra Consult

Om Ostra Consult

Ostra Consult AS (Ostra) ble etablert 1. juli 2000 for foredrags- og konsulenttjenester, og etablerervirksomhet for flyktninger og andre grupper med spesielle behov. Selskapets viktigste satsning de siste 18 årene er etablering og drift av asylmottak. 15. januar 2002...
«Nei, her har vi ingen funksjonshemmede»

«Nei, her har vi ingen funksjonshemmede»

Ovennevnte var et vanlig svar som ble gitt da FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), i samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan Norge, foretok en kartlegging høsten 2016 av personer med funksjonsnedsettelser og kroniske lidelser i norske asylmottak. Rapporten er...
Ringer i vannet

Ringer i vannet

Ostra Consult AS, som driftsansvarlig for Hobøl asylmottak med tilrettelagt avdeling, ble i 2016 medlem av Ringer i Vannet. Ringer i vannet er NHOs rekrutteringssamarbeid med attføringsbransjen.  Ostra Consult AS har inngått dette samarbeidet med attføringsbedriften...
VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

Hobøl asylmottak markerte Verdensdagen for psykisk helse gjennom aktiviteter med beboere på mottaket. I år var tema» ..fordi livet forandrer seg..» Det handler om at endringer er en naturlig del av livet. Hvordan vi møter endringene vil påvirke vår...
HOBØL OG VIF ?

HOBØL OG VIF ?

Hobøl asylmottak har vært så heldige og hatt et samarbeid med Vålerenga høsten 2016. Beboerene har fått muligheten til å trene på Valhall i regi Vålerenga. Det har vært trening for både menn og kvinner.  ...