UDI har vært på kontroll på Mysebu

I rapporten fra UDI heter det blant annet: UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak. Videre står det at: Kort oppsummering av funnene...

UDI har vært på kontroll på Hobøl asylmottak

I rapporten fra UDI heter det blant annet: UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak.    Videre står det at: UDI gjennomførte...
Hobøl asylmottak i Smaalenenes Avis

Hobøl asylmottak i Smaalenenes Avis

Olav Strand bidrar i fagbok: – Bygger på erfaringer fra mottaket i Hobøl: Et rakettnedslag i Kabul eller et brev fra UDI kan få et menneske på flukt til å trave hvileløst rundt dag som natt.  – Det er da det er viktig for Olav Strand og de andre ansatte på Hobøl...