Hobøl asylmottak markerte Verdensdagen for psykisk helse gjennom aktiviteter med beboere på mottaket.

I år var tema» ..fordi livet forandrer seg..» Det handler om at endringer er en naturlig del av livet. Hvordan vi møter endringene vil påvirke vår psykiske helse. Beboere på mottaket har opplevd endringer av livet sitt på en drastisk måte, og det er viktig å vite at «Endringer kan møtes. Og håndteres…»

Mottaket markerte dagen med ulike poster der både store og små deltok på potetløp, hinderløype, tårnbygging, anledning til å male og tegne, informasjon om strategier for håndtering av motgang, endringer og utfordringer, med premier til de som deltok.