Hobøl asylmottak er på nett!

Hobøl asylmottak er glad for å kunne presentere vår nye hjemmeside. Formålet er å skape en bedre dialog ved å gi regelmessig informasjon til samarbeidspartnere, naboer og andre om driften ved mottaket og om hvilke grupper beboere som til enhver tid oppholder seg ved mottaket.

«Vi får ofte mange spørsmål fra våre samarbeidspartnere om mottaket, sammensetningen av beboergruppene, oppholdstid, og om hva beboerne holder på med under oppholdstiden», sa Olav Strand, leder for mottaket i mottakets første nyhetsbrev som vi utga i 2002.

Siden den gang har det jo skjedd en god del endringer i og med mottaket, og vi tenker at det fortsatt er folk som lurer på det samme den dag i dag. Når lokalavisen og beboere i kommunen fortsatt referer til oss som et «transittmottak» skjønner vi at vi har en jobb å gjøre. Gjennom nettsidene ønsker vi å gi informasjon om mottaket og aktivitetene som foregår. Vi håper det vil kunne bidra til et positivt samarbeid og naboskap, minske avstanden mellom asylsøkerne og befolkningen, samt bidra til at flest mulig i kommunen og omegnen kan dra nytte av det kulturelle mangfoldet beboerne ved mottaket representerer.

Vi vil forhåpentligvis gi svar på spørsmål flere kan sitte inne med, samt øke forståelsen for vårt virke.