Mål og verdier for Hobøl statlige mottak

Mål og verdier for Hobøl statlige asylmottak m/tilrettelagt avdeling (TA)

 

Mottaket skal være et av landets ledende mottak når det gjelder tilbud til og ivaretakelse av beboeres behov og interesser – spesielt for beboere med særskilte behov og utfordringer, som en påvirker og pådriver av endringer og forbedringer på asylmottaksfeltet, og som en trygg, meningsfull og utviklende arbeidsplass for ledere og ansatte.

Resultatmål

  • Mottaket skal arbeide for at beboere skal ha et trygt og sikkert oppholdssted, at de gis nødvendig informasjon og kompetanse om deres muligheter og begrensninger som asylsøkere, og at de skal gis råd og veiledning for best mulig håndtering av sin tilværelse som asylsøker.
  • Mottaket skal arbeide spesielt for at beboere med særskilte behov og utfordringer skal gis et tilpasset og godt tilrettelagt tilbud som på best mulig måte ivaretar disse beboernes helsemessige og psykososiale behov.
  • Mottaket skal arbeide for at ansattes trygghet og sikkerhet skal ivaretas på jobb, både gjennom konkrete sikkerhetstiltak, og ved opplæring og tilførsel av kompetanse innen risikovurdering, forebygging av trusler og vold mv.
  • Mottaket skal legge til rette for at arbeidsplassen gir meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver til beste for ansatte som gruppe og for den enkelte medarbeider.
  • Mottaket skal være en aktiv påvirker og pådriver for positive endringer og forbedringer på asylmottaksfeltet og spesielt når det gjelder hensynet til særlig sårbare grupper blant asylsøkere.
  • Mottaket skal foreta årlige evalueringer av alle sentrale resultatmål og tiltak knyttet til oppnåelse av overordnet målsetning.

 

 

ADRESSE

Hobølveien 100   1827 Hobøl

TELEFON

699 24 222

VAKTTELEFON

920 46 024

Alle rettigheter tilhører Ostra Consult AS