-Nye retningslinjer fra utenriksdirektoratet (UDI)

Ønsker du å invitere beboere på asylmottaket med på dugnad? Da vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg! I følge vår frivillighetskoordinator, Myrteza Shini, kan det bare komme noe positivt ut av en dugnad for begge parter. Det er en kjempefin mulighet for beboerne våre å komme seg ut, å kjenne at de får nye erfaringer og at de får brukt kompetansen sin. Det er imidlertid et par punkter man bør tenke over, i følge Myrteza. Han tar utgangspunkt de nye retningslinjene som UDI har sendt vedrørende beboernes muligheter til å jobbe.

-Hva går under definisjonen dugnad?

Vi anser en dugnad som ulønnet og frivillig arbeid som gagner fellesskapet. Det kan være et lokalt eller nasjonalt tiltak, humanitært, ideelt arbeid som å plukke søppel i en park, hjelpe eldre med Internett eller lignende. Våre beboere kan imidlertid ikke være med på dugnader som gagner privatpersoner eller enkeltindivider. Det kan likevel være at man kan hjelpe enkeltindivider som tilhører en spesiell gruppe, for eksempel gamle eller barn. En dugnad kan ende opp som en verdi for fellesskapet, men skal ikke resultere i produksjon av en priset vare eller tjeneste. Frivillige kan for eksempel ikke benyttes i stedet for betalt arbeidskraft. De skal verken ta andres arbeidsplass eller selv bli utsatt for sosial dumping. Om du er usikker på om dugnaden din går under definisjonen, snakk med oss, så tar vi det videre med UDI eller NAV, sier Myrteza. 

-Trenger du forsikring?

Dugnaden bør ikke involvere maskiner eller farlige situasjoner. I så fall må du sørge for å forsikre de frivillige i tilfellet noe skulle oppstå.

-Hva kan du gi tilbake?

Den største gevinsten for våre beboere er samvær med hyggelige, rause mennesker som viser respekt og takknemlighet ovenfor de frivillige for den jobben de gjør. En annen bonus er også muligheten til å praktisere litt norsk, og lære om norske verdier og kulturer -ikke minst verdien av en dugnad, eller å komme presist. Selv om beboerne ikke får penger, er det fint om de kan få noe mat og drikke; f.eks en kopp kaffe og kake i hyggelig lag, slik vi har som tradisjon på norske dugnader.

Har du andre spørsmål, ta kontakt med vår frivillighetskoordinator, Myrteza Shini på telefon: Tlf : 69924222 / 91657923

Les mer om hva UDI rett til å ta arbeid for asylsøkere: https://www.udiregelverk.no/en/documents/udi-circulars/rs-2010-180/