Ostra Consult AS, som driftsansvarlig for Hobøl asylmottak med tilrettelagt avdeling, ble i 2016 medlem av Ringer i Vannet. Ringer i vannet er NHOs rekrutteringssamarbeid med attføringsbransjen.  Ostra Consult AS har inngått dette samarbeidet med attføringsbedriften Delta i Askim.  Mange bedrifter, ikke minst i Østfold, har sluttet seg til en avtale om sosialt forankret rekruttering i Norge, og mange mennesker har på denne måten fått mulighet til lønnet arbeid og har blitt gitt en ny sjanse i arbeidslivet.  Med et økende utenforskap, særlig blant unge og personer med innvandrerbakgrunn, er dette svært viktig både arbeidslivsmessig og samfunnsøkonomisk.

Tilnærmingen i dette samarbeidet innebærer en metodikk der NHO-bedrifter og attførings-bedrifter inngår en avtale om å hjelpe de som har stått utenfor arbeidslivet en stund.  Dette skal ikke koste den enkelte bedrift noe annet enn velvilje og god forståelse. Ostra Consult AS har de siste 15 årene tatt inn mange personer på praksisplass.  Mange av disse har over lenger tid hatt problemer med å skaffe seg vanlig arbeid, men gjennom godt tilrettelagte praksisperioder i våre virksomheter, har flere av disse etter hvert fått seg midlertidige eller faste ansettelser.  Ostra Consult AS er også en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).