Om de selv ønsker det, kan den 15. august snu opp ned på livet til 15 etiopiske beboere på Hobøl asylmottak.

 

I 2016, søkte 160 etiopiere om beskyttelse i Norge. Flesteparten av disse har fått avslag på søknaden sin, og har i stedet fått tilbud om å reise hjem mot at de får 45 000 kroner i kontant, i tillegg til andre tiltak fra IOM (International Organization for Migration) og UDI, som i samarbeid med den etiopiske regjeringen jobber for frivillig retur. Avtalen går ut den 15. august, og søker man etter denne datoen reduseres hjemreisestøtten til 7000 kroner. IOM reiser i disse dager rundt på mottaket og informerer om at tidsfristen for å søke om støtte går ut. Det kan føre til at noen etiopiere bestemmer seg for endelig å dra hjem.

–Men mange forteller at de ikke bryr seg om pengene. De er mye mer opptatt av sikkerheten sin, sier IOM sin representant fra Etiopia. Hun forteller at unntakstilstanden i Etiopia nylig ble opphevet, den 4. august. Unntakstilstanden ble innført i oktober, 2016, og førte til store demonstrasjoner, massearrestasjoner og streng sensur ifølge utlendingsforvaltningens landinfo og Human Right Watch.