Hobøl mottaks frivillighetskoordinator Myrteza Shini:
Takk for innsatsen til alle frivillige!!!

Mange frivillige organisasjoner og lag har ønsket å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i Hobøl asylmottak. Dette er en svært sårbar gruppe med mange ungdommer fra land som Afghanistan, Eritrea, Somalia, Etiopia. Det dreier seg i all hovedsak om unge gutter, flertallet av afghansk opprinnelse, som kom til Norge som mindreårige og som har fått eller får avslag på sin asylsøknad. Mange av dem forlot sine hjemland etter sterke og traumatiske opplevelser fra krig, konflikt og terrorhandlinger. Livet på asylmottak er ofte preget av usikkerhet, psykisk stress, mangel på regelmessig skolegang og sosialt nettverk.

For at ventetiden på asylmottaket skal bli lettere, organiserer Hobøl asylmottak en rekke aktiviteter i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Vi takker for stor innsats og dypt engasjement fra de mange frivillige i organisasjonene Moss Redd Barna, Hobøl Røde Kors, Hobøl Frivillighetssentral, Hobøl Idrettslag, Gamle Oslo Forening for Integrering, Rakkestad avd. av Norges Jeger- og Fisker-forbund (NJFF), Caritas, Verdig Ventetid, og Østfold Musikkråd.

Organisasjonene og deres frivillige har gjennomført mange attraktive, morsomme og lærerike aktiviteter for både voksne og spesielt de unge beboerne. Aktiviteter som turer til Ski (bowling, kino), Moss (biljard), Oslo (sightseeing og gokart), besøk til Tusenfryd og Våler aktivitetssenter, klatring og fisketurer, fotball og cricket, og ikke minst, et trafikalt grunnkurs for beboere med vedtak om opphold.  Aktivitetene og engasjementet fra organisasjonene har bidratt enormt til å skape en bedre og mer innholdsrik hverdag for beboerne. Alle disse aktivitetene kommer i tillegg til de som ellers gjennomføres i mottaket, både av mottakspersonalet og av frivillige enkeltpersoner, som fotball-, biljard- og bordtennisturneringer, utflukter, leksehjelp, bingo, beboer- og informasjonsmøter, grill- og kulturfester mfl.