Hvordan skal man reagere, dersom en beboer begynner å kaste bord og stoler rundt seg? Eller man selv får trusler og blir sparket i leggen? Dette er riktignok ikke dagligdagse situasjoner på Hobøl asylmottak, men det har skjedd, og det kan oppstå igjen. Hvordan ivaretar man seg selv og alle involverte parter?

Mottaksleder Ruth Korol Kielland og nestleder Isa Mustafa har jobbet i mottak i over 15 år, og kurser tidvis ansatte i mestring av vold. Kurset er inspirert av Løvstadmetoden: «Terapeutisk mestring av vold.»

 

Ruth understreker at det viktigste alltid vil være å forebygge vold. Dette kan gjøres ved å oppfylle psykologiske grunnbehov som bekreftelse, tilhørighet, forutsigbarhet og struktur i hverdagen.

 

Hvorfor oppstår vold? Ansatte kom fram til at det kan være resultat av blant annet grensesetting, at krav stilles, misforståelser, og kanskje også noen ganger et resultat av psykiske lidelser, psykose og angst.

-Vold er ofte den svakes våpen. Man føler kanskje at det er det beste alternativet man har, fordi man ikke er i stand til å kommunisere gjennom språk, fortalte Ruth.

Hvordan reagere dersom vold oppstår? En huskeregel er i følge Løvstad-metoden, de tre A-er:

  1. Avspenning:
  2. Avledning:
  3. Alternativer:

Pust ut, bevar roen! Din innstilling vil ha en smitteeffekt. Tyr du til vold for å beskytte deg selv, og holder noen fast, kan situasjone akselere, og du kan selv bli anmeldt for vold.

    

Avledning kan være å bruke hendene som en vindusvisker. Der du skyver slaget unna med hendene og kroppen.

Dersom det er mulig, kan det lureste være å komme seg vekk. Det er lov å løpe og gjemme seg, dersom man ikke føler seg trygg i situasjonen, i følge Isa.

Unngå å bruke ordet: «ikke”, for eksempel: «Ikke slå».  Når det koker i hodet, er det fort gjort å oppfatte oppfordringen ”slå”, og overhøre ”ikke”. Dette kan også oppfattes som ytterligere avvisninger og være aggresjonsutløsende. Forsøk heller å anerkjenne. Du kan for eksempel si noe sånt som: «Jeg ser du er sint. Kan ikke vi gå en tur og prøve å finne ut av dette sammen?” Eller ” Jeg ser at du er veldig frustrert, og jeg tror det kan være lurt at du tar en liten pustepause, også kan vi prøve å løse dette etterpå.”

    

Dersom du ikke klarer å unngå konfliktsituasjonen, er tett kroppskontakt å foretrekke. Det gir deg fysisk beskyttelse fra slag og spark. Jo nærmere du står personen, jo vanskeligere er det å slå. Kroppen din blir ditt beste forsvar. Det kan også gi en beroligende effekt dersom du holder fast og bestemt, men med mild håndledelse. Unngå å presse og klype.

Unngå å stå bak eller foran personen. Dette kan både føles truende og provoserende. Prøv heller å komme tett på beboer fra siden, samtidig som du har øyekontakt og følger med på beboerens adferd. Det skaper trygghet og forutsigbarhet både for deg selv og for den som truer.