I rapporten fra UDI heter det blant annet:

  • UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak.

Videre står det at:

  • Kort oppsummering av funnene fra kontrollen av mottaksdriften:
    Mottaket har vært driftet av Ostra Consult AS i ca. 6 måneder. De gjennomgåtte områdene ser ut til å bli godt ivaretatt, også ungdommene UDI snakket med var positive både til hvordan de ble ivaretatt av ansatte og til aktivitetene ved mottaket. Vårt inntrykk er at på tidspunktet for kontrollen fungerer driften i henhold til tilbud og krav, det er ikke funnet avvik på noen av punktene som UDI har kontrollert.
    UDI har videre fått tilbakemeldinger fra Eidsberg kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken, tilbakemeldingene til driften av Mysebu ankomsttransittmottak. er i all hovedsak positive

UDI konkluderer med:

  • Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.